SLUŽBY

Potřebujete konzultaci? Komplexní realizaci? Rádi Vám nabídneme pomoc v kterékoliv z uvedených oblastí:

Datové zdroje

analyzovat i řídit

Precizní analýza zdrojových dat (z interních i externích zdrojů) představuje stěžejní pilíř výstavby každého projektu Business Intelligence.

Datová integrace (ETL)

pomoc při rozhodování

Datová integrace poskytuje jednotný pohled na klíčová firemní data. Zajistí funkční propojení nekompatibilních systémů.

Datové sklady

strukturovaná i nestrukturovaná

Důkladně provedena analýza zdrojových dat je dalším pilířem úspěšného rozvoje řešení Business Intelligence.

Reporting

více než jen předdefinované série

Vytváříme celou řadu předdefinovaných sestav, ke kterým lze přistupovat pomocí webu (pull), nebo je lze zasílat e-mailem.

Business Intelligence

podpora rozhodování

Schopnosti, znalosti, technologie, aplikace a postupy pro lepší pochopení chování trhu: věnujeme se všem oblastem BI.

Business Analytics

rozšířený přehled o reálném světě

Naši specialisté, vybavení špičkovými znalostmi a řadou zkušeností, vám s pomocí metodiky Advanced Analytics pomohou z firmy vytěžit to nejlepší.

Kontrola jakosti

naplnění požadavků

Stejně jako při vývoji produktů a služeb musí být od první fáze každého úspěšného IT projektu zajištěna kontrola jakosti (Quality Assurance).

Datová kvalita

základní kámen BI

Problém špatné datové kvality se projeví v chybných závěrech rozhodování, která budou na těchto datech založena.